Sağlık kontrolü veya check-up, bir hastanın genel sağlık durumunu bilmek için çeşitli muayeneleri içerir. Ayrıca bir hastalığın evrimini takip etmeyi mümkün kılar. Daha önce, bu tür bir inceleme orduyla sınırlıydı. Bugün, doğumda ve okulda tıbbi ziyaretler sırasında sistematik olarak yapılmaktadır.

CHECK UP YAPTIRMANIN YARARI NEDİR?

Belli bir yaştan (40 yaş) itibaren her yıl sağlık kontrolü yaptırılması önerilir. Bu sınavlar dizisi, işe alımda ve aynı zamanda koruyucu tıpta bir sağlık sertifikası almak için gereklidir. Check-up, diğer şeylerin yanı sıra, genetik ve bulaşıcı hastalıkların tespitini sağlar. İş dünyasında ve okul tıbbında büyük ilgi görüyor. Bu tür muayeneler genellikle salgınların veya ortaya çıkan hastalıkların zayıf sinyallerini tespit edebilir. Bu tespitler erken haberlerdir.

SAĞLIK KONTROL LİSTESİ: TALEP EDİLEN SINAVLAR NELERDİR?

Sağlık kontrolü kapsamında yapılacak tetkikler hastanın yaşına ve durumuna göre değişiklik gösterir. Genel olarak, bir check-up şunları içerir:

  • Bir sorgulama: Doktor hastadan hissettiği semptomları tarif etmesini ister. Hastanın çevresi tarafından sağlanan bilgileri de toplayabilir.
  • Oskültasyon: Doktor stetoskop kullanarak kalp atışı, su kaynaklı sesler ve karotis ve femoral arter sesleri gibi vücut seslerini dinler.
  • Bir elektrokardiyogram veya EKG: Bu inceleme, ayak bileklerine, kollara ve göğüse yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla kalbin elektriksel aktivitesine karşılık gelir.
  • Göğüs röntgeni: Göğüs, akciğer ve kalpteki olası sorunları tespit edebilir.

KAN ANALİZLERİ

Kan testi, check-up’ın bir parçası olarak önerilen çeşitli tıbbi testlerin bir parçasıdır. Bu inceleme şunları içerebilir:

  • hemogram veya hematolojik muayene: amacı kanda bulunan elementleri değerlendirmektir.
  • mikroskop altında mikrop veya parazit aramak
  • ağır metallerin, eser elementlerin ve toksik metaloidlerin herhangi bir eksikliğini veya aşırı yüklenmesini belirlemek için bir metal profilinin oluşturulması.

SAĞLIK KONTROLÜ NEREDE YAPILIR?

Tam bir sağlık kontrolü için farklı sağlık kuruluşlarında veya uzmanlaşmış bir merkezde farklı tetkikler yapılır.

Bu sağlık kontrolleri, tüm tetkikleri yapabilecek donanıma sahip özel merkezlerde de yapılabilmektedir. Sınavları bir veya yarım günlük olarak gruplandırır ve uygun bir tıbbi refakatçi ile gerçekleştirilmesini kolaylaştırırlar. Sağlıklı yaşam ile ilgili önemli paylaşımları sitemizde bulabilirsiniz.

Sağlık blog yazıları.